פארק אתרים | מפת האתר | דווח על הפרה | ממשק ניהול
מוצא החיים

גישה ספקנית לאבולוציה

סקר הסקרים
כמה אורך חיים אתה מעריך שיהיה לתיאורית האבולוציה בעולם המדע?
 כ5 מליארד שנים
 לפחות כמה מאות שנים
 תוך מספר שנים היא תתפוגג ותיחשב לפסבדו מדע
 אבולוציה ? כבר מזמן לא קיימת, פאסה

עדכון 2017: גולשים יקרים  - אתם מוזמנים לבקר באתר החדש "ערכים בחזית", הכולל חומר רב יותר, ומסודר בהתאם למודלים של 2017, בלי לשכוח את הנוסטלגיה שלנו לאתרים של לפני עשר שנים... 

  

האתר "מוצא החיים" עוסק בבעיות הקשורות בתיאוריית האבולוציה ובמוצא החיים.

איננו מתיימרים לקבוע קביעות חד משמעיות, אלא רק להציג בעיות שונות שהעלו אנשי מדע מוכרים, והפניות לנסיונות פתרון או ויכוחים שהתעוררו בנושא בבמות שונות.

איננו רואים את האמונה כמחוייבת לדרך הבריאתנות, כמוסבר בדף: מאמינים ובריאתנים. מטרתינו היא לאזן את התעמולה הנערכת בנושא האבולוציה, ולהציג נקודות למחשבה בגישה בקורתית.

האתר עוסק בבעיות בישום התיאוריה:  בעיית הזמן,  בעיית הסיכוי ובעיות הממצאים: א'  ב'  ג'  

בעיות במודל ההתפתחות: בעיית התא הראשון א'  ב'  בעיית המוטציה א'  ב'  ג'  

בעיות בפילוסופיה של התיאוריה: בעיית הסדר א'  ב'  ג'  אבולוציה כמדע? א' ב'  ג'  

בנוסף: תעמולה התפתחותנית ביוטיוב האבולוציה בויקיפדיה

בריאתנות שפויה מול בריאתנות הזויה

תקציר המאמרים באתר

לתגובות:  akademya.l@gmail.com

  עדכון: 1.1.15 האתר הועלה מתהום הנשיה ע"י פארק אתרים, הסרטונים המוטמעים מיוטיוב אינם נראים, משום שיוטיוב שינו את קוד ההטמעה. ניתן בינתיים לחפשם ביוטיוב.. ועם הגולש הסליחה, אבולוציה נעימה ויום טוב.


-