פארק אתרים | מפת האתר | דווח על הפרה | ממשק ניהול
מוצא החיים

גישה ספקנית לאבולוציה

סקר הסקרים
כמה אורך חיים אתה מעריך שיהיה לתיאורית האבולוציה בעולם המדע?
 כ5 מליארד שנים
 לפחות כמה מאות שנים
 תוך מספר שנים היא תתפוגג ותיחשב לפסבדו מדע
 אבולוציה ? כבר מזמן לא קיימת, פאסה
מאמינים ובריאתנים

 

מאמינים ובריאתנים

בריאתנות מנקודת מבטו של יהודי מאמין.

בריאת העולם היא האמונה המרכזית של היהדות המסרתית. התפתחות היא תיאוריה חילופית שהוצעה (בצורות שונות) בכדי להסביר את מוצא המינים. מי שמאמין בבריאת העולם, אינו צריך להתפעל מתיאוריה חילופית. יש גם הרבה "תיאוריות חילופיות" על רצון האל בעולם.. מסיבה פשוטה זו אין לנו -כיהודים מאמינים- ולתנועת הבריאתנות הנוצרית הרבה מן המשותף. מעולם לא שמענו שגדולי ישראל או הוגי דעות יהודיים היו מוטרדים מקיומה של תיאוריית האבולוציה. אם מאן דהוא חושב שיש בידו תיאוריה חילופית - יערבו לו הדברים, ולא עלינו מוטל לחטט בין כתביו ולראות אם הוא טועה או משקר או שהינו סתם איש מדע בדיוני. שכן אמונתינו בה' ובמתן תורה, אינה מותנית באי יכולת של עשיית ספקולציות בדיוניות הנוגעות להתפתחות מינים זה מזה.

בכלל, אין מדרך היהדות להיכנס לויכוחים מדעיים באופן אקטיבי. כשגלילאו הפך את תמונת העולם המקובלת, היתה זו הכנסייה הנוצרית שעמדה על רגליה האחוריות, גדולי ישראל באותה תקופה לא ראו בכך שום דבר מיוחד, האמונה בתורה ובמקורה האלהי עמוקה הרבה יותר מכדי שתהיה תלויה במסקנה מדעית כזו או אחרת. גם אם שמש המדע תסתובב סביבינו או סביב עצמה: האמונה אף על פי כן נוע תנוע.  

הבריאתנים הנוצרים תולים משום מה את אמונתם בצדקת ויכוחיהם עם דוקינס, בהטפות בכנסיה הם מלמדים את תורת האבולוציה בכדי להסביר שהיא לא הגיונית. ויש מהם שמגדילים לעשות ואינם בוחלים בשום דרך, מבחינתם כל אנשי המדע הם שקרנים ורמאים היוצרים קונספירציות. אולי הגישה הזו נובעת מכך שהאמונה הנוצרית מיוסדת על "אני מאמין משום שזה אבסורד", כשאין שום ביסוס להניח שדוקא איש מסויים שחי לפני כאלפיים שנה הוא בעצם האלהים והמשיח, וסביב איש זה סובבת כל ההיסטוריה. אנחנו בכל אופן, מבססים את אמונתינו על מסורת היסטורית של עם ישראל, על מתן תורה והתגלות ה'. ואיננו מתפעלים מתיאוריות חילופיות.

מה בכל אופן אנו עושים כאן בנושא הבריאתנות?

הענין נעוץ בתנועת ה"התפתחותנות", (זה כנראה צריך להיות השם העברי של ה"אבולוציוניסטים"). קבוצה אקטיביסטית ששמה לה למטרה, להציג את תיאוריית ההתפתחות כעובדה, כדבר מוכח, כתיאורייה מושלמת ללא חורים וללא בעיות. שתי הקבוצות האלו, הבריאתנות וההתפתחותיות, מנהלות מאבקים מתוקשרים על סדר היום האמריקני.

מובן שגישה זו של ההתפתחותנים נוגדת את העובדות ואת מה שהמדע יודע. תיאוריית האבולוציה היא מגמה כללית להסבר מוצא החיים, למרות שהיא המגמה היחידה הריאלית, ולכן היא היסוד של מחקר מוצא החיים בזמננו. היא תקפה רק כמגמה, ככיוון מחקר, אבל לא כתיאוריה שניתנת להוכחה, או שאין בה שום בעיה וחלקים בלתי פתורים.

זו לא סיבה לחשוב שכל אנשי המדע משקרים ומרמים, אלא רק שהקבוצה האקטיביסטית ההתפתחותית עושה עוול לאמת ולמדע כשהיא מציגה מגמה כעובדה, פרשנות כהוכחות, ומדע בדיוני כדברים שנבדקו.

בדיוק כשם שהמטיפים הנוצרים מציגים את האמונה בבריאת העולם כתיאוריה מדעית, ולפיכך הם קובעים כי "תיאוריית התכנון התבוני" היא תיאוריה מדעית תקפה יותר מהאבולוציה, ולכן בשיעורי ביולוגיה יש ללמד את התיאוריות המדעיות היותר תקפות.. כמובן שאלו דברי שטות, מעשי הבורא אינם תיאוריה מדעית, אינם ניתנים למדידה, ואין כל צורך להכניס אותם למתודה של המדע. וכן אין שום מצוה ללקט השמצות אישיות על דרוין או לחפש איפה טעה באופן אישי.

קרב התרנגולים המתוקשר הזה כולו גורם עוול למדע, שכן איש מדע המכבד את עצמו, עלול להירתע מלהציג בפומבי בעיות הקשורות באבולוציה, משום שבהצגת בעיה מדעית, (מעשים שבכל יום בכל תחום), הוא עלול להיות מצוטט באתרי הבריאתנות כ"עוד חוקר שהתפכח מטפשות ורמאות האבולוציה". הפיכת כל בעיה באבולוציה כאבן בוחן למדעיות, מונעת כתבי עת מלפרסם מאמרים המציגים בעיות באבולוציה, שכן אלו מזוהים עם בריאתנות, עם הכחשת המדע, עם תיאוריות שהאל בורא מאובנים בתוככי השכבות הגיאולוגיות, או עם הדעה שהמאמין באבולוציה הוא גזען ונאצי.

אנשים פיכחים מבינים שתיאוריית האבולוציה אינה נוגעת במישרין לשאלת האמונה, האתאיסט לא צריך את האבולוציה מושלמת ותקינה בכדי להיות אתאיסט, והמאמין לא צריך לחפש טעויות בהצעת האבולוציה בכדי להאמין. זו דעתם של כל גדולי ההוגים והפילוסופים בדור הזה ובדורות האחרונים.

ואם נעבור למישור שלנו, בחברה הישראלית בארץ אין בריאתנות, אין שום גוף, אתר, חיבור, שמנסה להתמודד ברצינות עם תיאוריית האבולוציה בצורה מסודרת ומקיפה. פה ושם אנו רואים מאמרים בודדים המסבירים את הבעייתיות שבאבולוציה. או יותר גרוע: מאמרים מתלהמים שנכתבים בידי אנשים שהעתיקו ממי שהעתיק ממי שתרגם מאמר בריאתני בלתי מוסמך.

אמנם, מכיון שבעידן זמינות המידע, מיובא הרבה חומר התפתחותני לארץ, ספריו של דוקינס נפוצים מאד, אתרי אינטרנט שונים שמו לעצמם למטרה את ההתפתחותנות: להטיף לתיאוריית האבולוציה, לא כרעיון תיאורטי, אלא כעובדה מוכחת וודאית המייתרת את האלהים ואת האמונה בו (ואפילו האנציקלופדיה הפופולארית ויקיפדיה קצת נגועה ברוח זו). סבורני שיש צורך למתן מעט את ההטפה הזו.

אין בכוונתי לייבא את הבריאתנות לארץ, דוקא אצלינו מובן לרוב החברה שהויכוחים המיותרים האלו אינם נוגעים לשאלת האמונה. אבל בכוונתי לספק מידע, בנוגע לשאלות המדעיות השנויות במחלוקת של האבולוציה. ברור שהמצב הראוי היה שאת המידע הזה ניתן היה למצוא בכל חומר לימודי בסיסי, המציג את התיאוריה ואת המגבלות שלה. זה מתפקידם של חוקרים ומתפקידו של מחקר. אלא שעקב עימותים מיותרים נעמד חלק מן הממסד על רגליו האחוריות, ולא תמיד טורחים להציג את מגבלות התיאוריה בצורה ברורה. ולכן למען הידע של כל מי שנקלע לויכוח הזה, אני מביא את עיקרי החלקים הבלתי פתורים בתיאוריית האבולוציה.

השתדלתי מאד להביא רק דברים ברורים ובדוקים שעומדים בפני הביקורת, לכל דבר ודבר ציינתי מקור ברור, וככל האפשר גם קישור לאינטרנט, לאישים, ספרים, מאמרים, ומונחים.

[אישים: במקרה ויש אתר בית אישי קישרתי אליו, היכן שלא מצאתי קישרתי לויקיפדיה (האנגלית בד"כ), או לביוגרפיה נבחרת.

ספרים: בד"כ קישרתי לאמזון, אלא אם כן מצאתי את הספר עצמו בגוגל בוקס, או באתר הבית של המחבר.

מאמרים: בד"כ קישרתי על פי גוגל סקולר. יש מאמרים שהגישה אליהם דורשת הרשאה.

מונחים: בד"כ לויקיפדיה העברית, או לאתרי מידע אחרים].

לא הסתפקתי רק בעיון בכתבי הבריאתנים, אלא עיינתי גם בתשובות ההתפתחותנים, השתדלתי לתת לינק או תקציר (כל היכן שמצאתי) לדברי הצד השני. אנחנו לא צריכים לקבל את דברי הבריאתנים בכל דבר, לא לסמוך עליהם, ולא ללכת לאורם של אותם מיסיונרים. אבל מי שרוצה לרדת לבירור הנושאים האלו, חייב להיעזר בדברי החוקרים הנותנים לגיטימציה לבעיות שבתיאורית האבולוציה. וכמובן, כאמור לעיל, החוקרים עצמם הם אלו שמציינים את ההסתיגויות, וישנם גם הרבה מאמרי הסתייגויות שאינם קשורים בבריאתנות.

 

אתרי בריאתנות מרכזיים

המכון לחקר הבריאה אחד המעוזים הרציניים של הבריאתנות, הנקרא גם "מכון דיסקברי". על ההצהרה הקובעת בין השאר ''אנו מביעים ספקנות כלפי הטענה שיש ביכולתם של מוטציות אקראיות וברירה טבעית להסביר את מורכבות החיים. יש לעודד בחינה בקורתית של תאורית דארוין'', החתים המכון 538 אנשי מדע, מתוכם 154ביולוגים, 76 כימאים, 63 פיזיקאים, רבים מהם מוערכים מאד ונושאי משרות מרכזיים, ומהם העוסקים בפועל בביולוגיה אבולוציונית.

במאמר הזה שהתפרסם בניו יורק טיימס אפשר למצוא רשימה של 128 ביולוגים המתנגדים לתיאורית האבולוציה.

תשובות בספר בראשית (המאמרים לא תמיד מקיפים את הנושא).

המוצא האמיתי - אתר תגובה על האתר: talk origins. (כאן מחזיר talk origins לtrue origin..., אך מדובר במאמר יוצא דופן של טרו אוריגין).

תשובות הנצרות

ויקיפדיה של הבריאתנים מקיף, וכתוב בצורה מאוזנת יחסית.

אתרי בריאתנות נוספים


The Emperor Has No Clothes    

In the Beginning - Compelling Evidence for Creation and the Flood By Walt Brown

Creation Ministries International  

The Creation Research Society

. Christian Geology - A comprehensive study of Creationism for Bible Believers: Rightly-Dividing Genesis and Geology

Reasons to Believe led by Hugh Ross

Answers In Creation led by Greg Neyman

http://www.arn.org/ . וידאו בריאתני  

הרון יחיא - מלומד טורקי המעתיק את טיעוני הבריאתנים הנוצרים (כותב בתמציתיות ובאגרסיביות. יש גם גירסה עברית).

מתנגדים נוספים לאבולוציה

האתר "על הסינתזה האבולוציונית השלישית", מאת הביולוג ההולנדי Gert Korthof מציג בצורה הוגנת ומאוזנת בעיות באבולוציה הממתינות לפתרון. ומאותו מחבר "האם דרוין טעה?" (כשהוא לא מתכוין לטעויות אישיות של דרוין, אלא לטעות בתיאוריה). אין שום קשר לתנועת הבריאתנות.

באתר הזה קיימות סקירות על ספרות של מבקרי האבולוציה שאינם דתיים, אנשי מדע המתנגדים לחלקים של הניאו דרויניזם.

האסטרונום הבריטי פרד הוייל, העביר ביקורת מתמטית על האבולוציה, אחד מספריו העיקריים הוא "מתמטיקה של אבולוציה", הויל לא היה בריאתן אלא הציע חיים שבאו מכוכבים אחרים.

 אנטוניו דה לימה המשמש כפרופסור אמריטוס באוניב' לונד (Antonio Lima-de-Faria .Lund University, Sweden) מתנגד חריף לניאו דרויניזם, מציע תיאוריה פנטסטית אחרת משל עצמו (ממשפטיו המפורסמים: "האבולוציה מעולם לא היתה"). סקירה.

הביו כימאי השוודי כריסטיאן שווייב (Christian Schwabe) גם הוא סותר את הניאו דרויניזם, (ספרו:Christian Schwabe: 'The Genomic Potential Hypothesis: a Chemist's View of the Origins, Evolution and Unfolding of Life', 2001)

אישים מרכזיים

וולטר רמיין (Walter Remine), סקירה על תורתו,  טוען כי אין הוכחות למוצא משותף ושהאבולוציה אינה יכולה להסביר את הנתונים. סקירה על ספרו, the Biotic Message אתר הספר, סקירה מפורטת על הספר ופרקיו,

סרטון של וולטר רימיין

 

ד"ר לי ספטנר ביו פיזיקאי,  הסרטון הזה מלמד מתורתו:

 

הביוכימאי פרופ' מייקל בהה (Michael Behe) מאוניב' ליהי, שהתפרסם בספרו: הקופסה השחורה של דרוין (Darwin's Black Box), המצדד בטיעון על "מורכבות שאינה ניתנת לצמצום".ביקורת על הספר. ביקורת נוספת. תגובות של בהה לביקורות תגובות נוספות שלו לביקורות.

מייקל בהה בCNN:

 

 

פרופ' ויליאם דמבסקי (‏Dembski‏) מתמטיקאי ופילוסוף, הדוגל בשיטת התכנון התבוני. מכהן באוניב' שיקגו, פועיל בפרינסטון, MIT, ועוד.

דמבסקי על מוצא החיים:

 

 

הביולוג המולקולרי מייקל דנטון, סקירה על ספרו "אבולוציה, תיאוריה במשבר". ביקורת התפתחותנית על ספרו.

מייקל דנטון: אבולוציה תיאוריה במשבר

 

הביולוג ד"ר ג'ונתן וולס (‏Wells‏), בספרו סמלי אבולוציה. אתר הבית שלו. ביקורת על ספרו. תגובות שלו לביקורות: 1 2

סרטונים שלו:

 

הביו כימאי השוודי כריסטיאן שווייב (Christian Schwabe) גם הוא סותר את הניאו דרויניזם, (ספרו:Christian Schwabe: 'The Genomic Potential Hypothesis: a Chemist's View of the Origins, Evolution and Unfolding of Life', 2001)

בריאתנים מפורסמים נוספים: הביולוג סטפן מיאר מקימבריג', המיקרו ביולוג סקוט ויניץ', פרופ' פיליפ ג'ונסון.

 

 

אתרי תשובה לבריתאנות

הארכיון של talk origin האתר המקיף ביותר לתמיכה באבולוציה, מתעדכן כל הזמן, ומתייחס לכל טיעוני הבריאתנים בסבלנות אין קץ. (עד קטנוניות, בריאתן ציטט בדיחה בשם איש מדע סיני אנונימי, ועל זה נוצר דיון ארוך מי הוא איש המדע הסיני, ואם באמת ייתכן שאמר כך..).

קבוצת talk origin  בגוגל נספח לאתר המרכזי.

האוניברסיטה של אדיקארה, אוניברסיטה וירטואלית, אתר אינטרנט המכנה את עצמו  אוניברסיטה ולשם כך מינה לעצמו גם "דיקן" וכן תמצא שם "רשימת סגל", ויש בפקולטה גם "מרצים" וירטואליים. באתר עצמו אין הרבה חומר.

בוהן הפנדה עוסק בעיקר בויכוחים, ואינו כולל מאמרים מקיפים, מי שלא יקרא לא הפסיד משהו מיוחד.

רשימה נוספת של אתרים או מאמרים להגנת האבולוציה. 

סימולציות והדגמות של אבולוציה

 

סיינס מכריז על "שנת האבולוציה"

 

 הערך בריאתנות בויקיפדיה האנגלית, גם הוא ערך מוטה, בכך שהוא מציג את כל טענות הבריאתנים כטעויות, דהיינו שהוא מציג צד אחד בויכוח. אבל הוא הרבה מעל הערך העברי "התנגדויות לתורת האבולוציה" הכתוב בצורה מגוחכת ונלעגת.

ערך מומלץ בויקיפדיה, הקרוב לנושא, הוא "מדענות".

 

טעויות נפוצות אצל בריאתנים

תיאוריית האבולוציה גורסת כי אין בורא לעולם

זו טעות, האבולוציה אינה נוגעת בשאלת הבורא, ורבים מהמחזיקים בתיאוריה מאמינים בצורה כזו או אחרת באל. הקשר הוא הפוך: אתאיסטים משתמשים בתורת האבולוציה.

תיאוריית האבולוציה גורסת כי המינים הקדומים נכחדו וכך שרדו המינים החדשים

זו טעות, התיאוריה אינה גורסת כי כל המין נכחד, אלא שבמקום מסויים בו התרחש בידוד רבייתי, הוכחדה קבוצה שהשתייכה למין לטובת מוטנט אחד שהתרבה.

תיאוריית האבולוציה גורסת כי היצורים שלפנינו התפתחו זה מזה

זו טעות, התיאוריה גורסת כי היצורים שאנו מכירים הם חלק מהעץ, אך רובם לא התפתחו זה מזה, אלא התפתחו מאותם אבות קדמונים משוערים.

אנשי  מדע מרמים ומשקרים כי אינם רוצים להאמין באל

זו לא תמיד ההגדרה הנכונה, מוצאים פעמים רבות אנשי מדע הכותבים דברים הנראים דחוקים או תמוהים, משום שהם משועבדים לעיקרון המדעי לפיו ניתן לדון רק בתופעות אמפיריות וא"א לשלב הסברים לא טבעיים.

הבריאתנות או התכנון התבוני הן תיאוריות מדעיות מוצלחות יותר מן האבולוציה

זו טעות, הבריאתנות אינה תיאוריה מדעית, המדע מוגבל לאמפיריזציה. הבריאתנות היא אמונה ודעה פילוסופית או תיאוסופית, ואי אפשר להגדיר אותה כתורה מדעית.

הדת סותרת כל אפשרות של היווצרות מינים בצורה של התפתחות

הדת אינה קובעת עובדות מדעיות, הדת קובעת שיש אל ושהוא ברא את העולם, וזה עיקר האמונה. נדון ההתפתחות תלוי בפרשנות של רעיון הבריאה שבדת, ובנושא זה נחלקו הפרשנים. ליהודי מאמין נוגעים כמובן דעות הפרשנים היהודיים הנחשבים כבעלי סמכות.

האל מצפה מאתנו שניישב את דבריו גם אם הם סותרים את שכלינו

האל אינו מצפה מאתנו לטובות, יסודות האמונה אינם ניתנים למדידה ולכן לעולם אינם יכולים להיסתר על ידי המדע, הדיון בשאלות מדעיות בהקשר לתורה או לאמונה נוגעים תמיד בשאלה של פרשנות פרטים. והם דיונים פרשניים לאור הידע שבידינו, ולא "ישוב דברי האל".

פרסומת לאתר I love God של היהודים המשיחייםבמחילה מכבוד הכותב אני לא מסכים עם מה שכתוב כאןה
omerrosh100, 21/04/15 - 11:44
"בריאתנות אינה תאוריה מדעית, המדע מוגבל לאמפיריזציה.הבריאתנות היא אמונה ודעה פילסופית או תיאוסופית, ואי אפשר להגדיר אותה כתורה מדעית" במחילה מכבוד הכותב הדברים לפי דעתי לא נכונים בהחלט מכמה סיבות: המדע עוסק לא רק במדעי הטבע והפיזיקה ומה שלא לא מחייב מבחינה אמפירית, במדעים הקשורים ללוגיקה כמו המתמטיקה ישנם הוחכות רבות על צד מלאכת ההיגיון והלוגיקה ואינם חייבם ניסיון כדי לבודקם לדוגמא המשפט "שני גדלים השווים לגודל שלישי שווים ביניהם" הינו נכון אפילו בלי ניסיון וכן  הוכחות מתמטיות שאינן נזקקות לניסיון אלא מוכרחות מתוך עצמן. מציאות הבורא אינה מוטלת בספק במלכאת ההיגיון, כיון שהבורא אינו גשמי ולא ישיגוהו אחד מהמקרים כחם וקור ישיבה ותנועה שמחה וצחוק זמן סבתיות וכו' אינו ניתן לנסיון אבל אפשר להוכיחו על ידי ההיגיון וכן כותב חובות הלבבות (שער היחוד פרק י'):"ומפני שהיתה השגתנו לכל נמצא על אחד משלושה צדדים: האחד מהם הרגשותינו הגשמיים, כראות וכשמע, וכטעם, וכריח, וכמישוש. והשני, בדרך שכלנו והוא שער הראיה על הדבר הנמצא מסימניו ומעשיו, עד שתתקים לנו אמיתת מציאותו וענינו ממנו בקיום השגתנו בהרגשותינו, והוא הנקרא בספר דעת ומוסר השכל. והשלישי ההגדה האמיתית והקבלה הנאמנת. ומפני שנמנעת השגת הבורא מצד הרגשותינו לא יכולנו להשיגו אלא מצד ההגדה האמיתית ומצד הראיה  עליו מאותות מעשיו בלבד. וכיון שעמדו לנו הראיות מצד אותות ומצד הראיה עליו מאותות פעולותיו בברואים ורבו מספרם רבו סיפורי מידותיו יתעלה בעבורם וספרוהו הנביאים והחסידים שאין דומים זה לזה. אמר משה רבנו עליו השלום (דברים לב ,ד):הצור תמים פעולו כי כל דרכיו משפט ועוד אמר (דברים,י,יז) הוא אלהי האלוהים ואדוני האדונים האל הגדול הגיבור והנורא ואמר (דברים י,יח) עשה משפט יתום ואלמנה ואוהב גר, ואמר הוא יתעלה בסיפור מידותיו (שמות לד,ו) ה' ה' אל רחום וחנון ארך אפים ורב חסד ואמת נוצר חסד לאלפים נושא עון ופשע וחטאה ונקה לא ינקה. וכל אלה המידות הראיה עליהן מסימני מעשיו בבריאותיו והחכמה והיכולת הנראות במעשיו.... על אתה צריך להטריח נפשך עד שתדע את אמתת בוראך יתעלה מצד סימני מעשיו, ולא מצד עצם כבודו, כי הוא קרוב מכל קרוב מצד פעולותיו, ורחוק מכל רחוק מצד דמות עצם כבודו והמשלו, ולא נוכל למצאו במחשבותינו מן הצד הזה, כמו שהקדמנו." והרמב"ם כתב דבר דומה באיגרת לחכמי קהל העיר מארשילייא וכך הוא כותב:" דעו רבותי, שאין ראוי לו לאדם להאמין אלא באחד משלשה דברים.  הראשון דבר שתהיה עליו ראיה ברורה מדעתו של אדם כגון חכמת החשבון, וגימטריאות, ותקופות.  והשני דבר שישיגנו האדם באחד מהחמש הרגשות, כגון שידע ויראה שזה שחור וזה אדום וכיוצא בזה בראית עינו. או שיטעום שזה מר וזה מתוק. או שימשש שזה חם וזה קר. או שישמע שזה קול צלול וזה קול הברה. או שיריח שזה ריח באוש וזה ריח ערב וכיוצא באלו.  והשלישי דבר שיקבל אותו האדם מן הנביאים ע"ה ומן הצדיקים.  וצריך האדם, שהוא בעל דעה, לחלק בדעתו גם במחשבתו כל הדברים שהוא מאמין בהם, ויאמר: שזה האמנתי בו מפני הקבלה,  וזה האמנתי בו מפני ההרגשה,  וזה האמנתי בו מפני הדעה. אבל מי שיאמין בדבר אחד שאינו משלושת המינים האלה, עליו נאמר "פתי יאמין לכל דבר" (משלי יד,טו). "  עד כאן לעניינו ותראה איך הרמב"ם קורא באופן מפורש אמונה לחושים והדעות (הלוגיות כמו המתמטיקה וגיאומטריה) וזה מפורש איני מסלף ח"ו את דברי הרמב"ם זה הציטוט" זה האמנתי בו מפני ההרגשה,  וזה האמנתי בו מפני הדעה." כי הפירוש אמונה באלוקים לא פירושו אמונה כמשמעות היום יומית אמונה היא באלוקים היא משהו אחר, אם יש הוכחו לאלוקים (ויש הרבה) קיומו אינו בגדר אמונה האמונה פה כלפי דעתי כעין סופיזם זה ההכרה הכי ברורה שאני מכירים בהתחשב שגם המתמטיקה והמדע כולו הוא אמונה (כדעת הסופיזם כך לפי דעתי על כל פנים) והריני מעתיק מאמר בנושא: פרק ראשון: האמת האבסולוטית - הגדרה. שאלת המפתח: "מהי האמת האבסולוטית עליה אנו דנים, ומהי אמת בכלל?" 1) מהי האמת האבסולוטית? האמת האבסולוטית היא הכרה אנושית ברורה במציאות כלשהי. האמת האבסולוטית עליה אנשים מדברים היא למעשה אמת אמוציונאלית, רגשית, אותה הם חשים כברורה ומובנת מאליה. אמת אבסולוטית במובן הרציונאלי והשכלתני של המילה, אינה מוחלטת כלל ועיקר ומטבעה מסוגלת להשתנות, כי היא מוגבלת לטבעו, זכרונו, הכרתו וידיעותיו של האדם. 2) אם כך, מהי "אמת"? אמת היא ידיעה עליה סומך האדם בלב שלם ובטוח שהיא נכונה. קושיה: הרי האדם יכול לגלות שהאמת אותה הוא "ידע" ובה היה בטוח - לא היתה נכונה. תגובה: אכן. האמת יכולה להשתנות, אך רק כאשר יתגלו עובדות חדשות והאדם יהיה בטוח באמת החדשה שנתגלתה לו. האמת האבסולוטית יכולה להשתנות עם גילויים חדשים, לוגיים או מדעיים. כגון הבטחון שהיה לבני העולם דאז שהעולם שטוח, לעומת הבטחון העכשוי שהעולם עגול. האמת האבסולוטית תשתנה כאשר אנשים יתייחסו לאמת החדשה שתתגלה להם, כאל אמת אבסולוטית ברורה, וינטשו את ''האמת האבסולוטית'' הקודמת ולא יתייחסו אליה עוד כאל אמת. 3) מהי אמת "מוחלטת"? אמת "מוחלטת" היא למעשה בטחון מלא בידיעה כלשהי, בטחון מוחלט שאין עליו עוררין.  קושיה: הרי בכל אמת ניתן להטיל ספק. הרי ניתן לומר שכל המציאות הסובבת אותי אינה אלא אשליה וכל הידיעות והזכרונות אשר בנכונותן אני בטוח אינן אלא חזיון בעלמא - ומכאן שלא קיימת אמת אבסולוטית. תגובה: לא בכל דבר. אמנם ניתן להטיל ספק בכל דבר מבעד לעיניך ובידיעותיך, אך אינך יכול להטיל ספק בקיומך העכשוי (דקארט). קיום התודעה המסוגלת לחשוב מחשבות אלו. קושיה: אינך יכול להוכיח לי את קיומך ומכאן שגם קיומך אינו אמת אבסולוטית.  תגובה: אכן, דבר זה הופך את האמת על קיומך לאמת אבסולוטית פרטית שלך, בה אתה בטוח, אך אותה אינך יכול להוכיח לאחרים.  קושיה: אם כך זוהי אמת סובייקטיבית ולא אמת אבסולוטית. תגובה: מושג קיומו של האדם הוא מטבעו - הכרה פנימית ותודעה אנושית, המשמשת את האדם הפרטי כאמת אבסולוטית-סובייקטיבית. עם זאת, אנו רואים כי הכרה זאת משותפת לכל בני האדם. ובמחשבה נוספת נציין כי ניתן להטיל ספק גם בידיעה זו. כך שהאמת על קיומך היא אמת "לעיניך בלבד", מה שהופך אמת זו לחסרת משמעות בדיון רציונאלי. 4) האם האמת האבסולוטית אינה קיימת? לא. האמת האבסולוטית קיימת, אך במובן הטכני-אנושי של המילה. ישנה שיטה שכלית ברורה בה האדם מסיק מסקנות וזוכר זכרונות מהתבוננות על העולם והאירועים הסובבים אותו. האדם אינו חולק על הדרך בה הוא מסיק מסקנות, ואם הוא יחלוק על דרך זו - הוא לא יקרא בפי רוב החברה האנושית - שפוי. אצל הפרט - זהו מדע הפסיכולוגיה. אצל הכלל - זהו מדע הסוציולוגיה. בהמשך נעסוק בשניהם. האמת האבסולוטית היא למעשה אמת אנושית. אמת אבסולוטית היא ביטחון מוחלט במשהו, אותו השגנו בדרך שכלית. ידיעה היא הכרה במציאות כלשהי באופן האנושי הברור ביותר שניתן להעלות על הדעת. אמונה היא נתינת אמון ברעיון מסויים, כי הוא שריר, נכון וקיים.  5) שאלת סיכום: האם ננטוש מכאן ואלך את הדיונים בחיפוש האמת, כי אין בהן כל שיטה להגיע לאמת מוחלטת, ואם לא - מהו המהלך המתבקש? להיפך. לפי הגדרות אלה אנו מתחילים את הדיון הרציונאלי שלנו במקום הרציונאלי ביותר בניתן להתחיל בו - מאפס. רק כאשר הבנו שבהגדרות אנושיות מדובר, נדע לחפש את האמת לפי ההגדרות האנושית. זאת לאחר בחינת וסיווג תכונות השכל והרציונאליות האנושיים. חלק זה חשוב להמשך, מכיוון שבאמצעותו הגדרנו רציונאליזם - מהו. לפי הגדרה זו והגדרות נוספות שנכיר בהמשך נוכל להגיע באופן רציונאלי להכרה במציאות בורא והחובה השכלית להכיר בקיומו, על פני חלופות אחרות בהסברת מוצא החיים. אדם הגיוני צריך לנהל את חייו לפי הידע הנמצא ברשותו. יש לך עובדה שהעולם מתוכנן, עובדה שהעולם נברא, ומכאן המסקנה ההגיונית שיש בורא לעולם. יש לך את ההיסטוריה של עם ישראל, ומכאן יש לך עובדה על ההתגלות האלוקית של ה'. אלו עובדות, וגם אילו היה ניתן להטיל ספק בעובדות, חובה עלינו להיצמד לעובדות ולהאמין בהם, כי זה מה שהופך אותנו לאנשים רציונלים. אתה שואל, ומה אם אנו טועים? באותה מידה ניתן לשאול, ומה אם אנו טועים והעולם הוא באמת שטוח? ומה אם אנו טועים וגמדים חיים על הירח? התשובה היא, שאם אין לנו סיבה להטיל ספק בידע שלנו, אז לא נטיל בו ספק. האם אתה מטיל ספק שההורים שלך הם אכן ההורים שלך, רק בגלל האפשרות הטכנית שאולי אתה מאומץ? מובן שלא, אז מדוע שתטיל ספק בקיומו של בורא לעולם, כאשר העובדות זועקות שיש לו בורא? כמו כן, עצם היכולת שלך להסיק מסקנה על אלוקות שמעבר לחומר, היא עצמה ראיה לכח האלוקי שניתן בך, ומוכיחה לך את החשיבות שלך בעיני הקב"ה, שנתן לך את היכולת להיקשר אליו. אתה מסוגל להסיק על קיומו של אלוקים - כי אלוקים בכבודו ובעצמו נתן לך את היכולת לעשות זאת. ההגיון הישר נותן ביטחון עצמי בחיים, מה שלא ניתן כמובן לומר על האתאיסט המתכחש לקיומו של אלוקים. תאר לעצמך אתאיסט שמגיע לעולם הבא, והקב"ה שואל אותו: "האם העולם שבראתי לא היה מספיק מורכב כדי שתסיק על קיומי? גדולי המדענים נחשבים לגאונים רק כאשר שהם מבינים מעט מחוכמתי, ואתה חשבת שכל היצירה שלי היא תוצאה של צירוף מקרים עיוור? הרי נתתי לך שכל ישר, אז למה לא הסקת את מה שמתבקש ממך כאדם ישר? מדוע האמנת שהעולם הזה נוצר במקרה, ונוצר מכלום? מדוע התכחשת לשכל שלך?" האתאיסט כמובן לא יידע מה להשיב, כי כל הפילוסופיות וההתחכמויות שבעולם לא יכולות לעמוד מול שכל ישר ופשוט כל כך (חפש בגוגל את המילים "שיחה גורלית" ותהנה מדו-שיח דומה בין אתאיסט לבין אלוקים). אני יכול לחיות בלב שקט ובוטח, כי אני יודע שעשיתי את הדבר הנכון, והייתי ישר עם עצמי ועם שכלי עד הסוף. זה מה שמקנה ביטחון עצמי בכל מצב - היושר הפנימי. זה כל מה שמוטל עליך בעולם הזה, להיות ישר ואמיתי עם עצמך, וכך תשיג את האמת. למה כ"כ ברור שלמדע אין אלהים? דוקינס יוצא מנקודת הנחה שאין אלהים. כפי שהזכרנו לעיל ונשוב ונזכיר ונשוב ונזכיר ונשוב ונזכיר גם להלן. הוא מתעקש שאלהים לא קיים עד שיוכח אחרת. הוא מציין שכל אדם מתקדם ונאור מניח כך, ומזכיר שוב ושוב שזוהי דעתם של כל מדעני זמננו. למה כ"כ ברור לנו שע"פ המדע אין אלהים? למה בעצם כ"כ ברור לדוקינס שאיש מדע חיב להיות אתיאיסט, שע"פ המדע ודאי שאין אלהים? דוקינס לא עוסק בשאלה הזאת, אבל כמדומני שהתשובה פשוטה: לא נאור ולא מתקדם להאמין באלהים, כי הנאורות והקדמה, והמדע, מאפשרים לנו להסביר כל דבר ע"פ חוקי הטבע. ואלהים, הלא אינו חלק ממסגרת חוקי הטבע. ומי אמר שלא יכול להיות שום דבר מחוץ לחוקי הטבע? זה הלא ברור, שהרי קיומו של דבר מחוץ לחוקי הטבע סותר את חוקי הטבע. הרי לפנינו כיפתו של אברהם אבינו במיטבה. בילדותנו היינו מספרים על כך בדיחה, שעסקה במורה למדע ברוסיה (למה דוקא ברוסיה, למה לא באוקספורד, למשל?), שהסביר לתלמידיו בצורה פשוטה וברורה: "כל מה שאנו רואים קיים, כל מה שאין אנו רואים – לא קיים. אתם רואים את אלהים? סימן שהוא לא קיים!" מיד הצביע הילד היהודי (אם הוא טרח להצביע – כדאי לבדוק את מדת יהדותו) ושאל את הכתה: "אתם רואים את השכל של המורה?" הבדיחה הזאת היא כמובן ילדותית ופרימיטיבית, אך עומד מאחוריה עומק גדול.  נקודת המוצא ההתחלתית שמניחה בצורה ברורה שלא יתכן דבר מחוץ למוחש ע"י האדם, היא נקודה גאוותנית ביותר. דוקינס בספרו בא בטענות אל האנשים ההומניסטים שחושבים שהאדם הוא נזר הבריאה, דוקינס מאשים אותם בגאוה גדולה: מי אתם בס"ה? אנשים שחיים על כוכב נידח קטן בתוך גלאקסיות גדולות. (כבר הזכרנו לעיל (עמ' 15) את הטענה הזאת). אבל אם אפשר להאשים את המין האנושי בגאווה, הרי זאת האשמה: בשם מה אתם מניחים כמובן מאליו שכל מה שלא מוחש או מוכח ע"י האדם אינו קיים? המדען יענה מן הסתם: כיון שהמדע אינו חש בהם. כלומר: כיון שאנחנו לא יכולים לחוש וללמוד על כל מה שאנחנו לא יכולים לחוש וללמוד, מוכח שאין שום דבר מחוץ למסגרת המוחש והנלמד, שהרי אם היה דבר כזה – למה אנחנו לא יכולים לחוש אותו וללמוד אותו? הבדיחה הזאת היא הכפה של אברהם אבינו במיטבה. מה יכול לשכנע שאין אלהים יותר מעצם ההנחה שהנחנו מראש שאין אלהים, כלומר: שאנחנו יכולים להסביר כל דבר בכלינו המדעיים, ומה שלא יוסבר באמצעות הכלים שלנו, ברור שאינו קיים. על כך כבר כתב אפלטון "צייר נא בנפשך מצב כדלהלן, ויהא לך משל לתכונתנו הטבעית, אשר לחינוך וחוסר חינוך.  תאר לך בני אדם השוכנים מתחת לפני האדמה במעין מערה, שיש לה מבוי כניסה ארוך הפתוח לרווחה כלפי האור, לרוחבה של המערה כולה. בתוכה הם אסורים מילדותם, כבולים בשוקיהם וצוואריהם, עד שאין בידם לשנות מקומם, ואינם רואים אלא לפניהם. כיון שאין ביכלתם להסב ראשם מפאת הנחושתיים. הרחק מאחוריהם, ולמעלה מהם, דולק אור של אש, ולמעלה, בין האש ובין האסירים, ישנה דרך, שלאורכה – צייר לך – נבנתה חומה.... ועוד ראה לך שלאורך החומה הזאת נושאים בני אדם כלים למיניהם שבולטים מעל החומה, ופסלי אנשים ושאר בעלי חיים העשויים אבן ועץ וחומרים מחומרים שונים... הם (האסירים) דומים לנו, שכן הגע עצמך, שמא סובר אתה ראשית כל, שאנשים הנתונים במצב כזה כבר ראו שמץ דבר משל עצמם ומשל חבריהם לכלא חוץ מצלליהם הנופלים על קיר המערה שלפניהם? ... כיצד יראו יותר מזה כשיהיו אנוסים כל ימיהם לבלתי הניע ראשם? ואם יוכלו לדבר איש אל רעהו כלום לא יהיו מובטחים במה שיראו שאלה הם הדברים עצמם? ... ומכל הבחינות אפוא יראו אנשים אלה את צללי החפצים כאמת שאין בלתה". בהמשך מתאר אפלטון את האיש שראה את אור השמש, שאם ישוב אל אותה מערה ויספר שהאנשים הם תלת מימדיים ושיש אור אמיתי בחוץ – לא יאמינו לו ויתייחסו אליו כאל משוגע. כמובן שאנחנו לא צריכים לראות את כל העולם כמו שרואה אותו היווני הפסימי הזה; חשוב שנעסוק במדע ונלמד על העולם כל שאנחנו יכולים, ואנחנו יכולים ללמוד הרבה. אבל תמיד צריך לזכור שעלינו להיות זהירים מאד לפני שאנחנו קובעים בנחרצות שהעובדות שהיו הרבה לפני שנולדנו הן כך וכך. הגאווה הגדולה שבה מתייחס המדען האתיאיסט לידיעה שלו כאילו כבר השיג הכל וכל מה שאינו רואה לא קיים, מעוררת את הצורך לשלוח אותו מדי פעם אל המערה של אפלטון לחפש את השכל של המורה. אל תהיה כ"כ בטוח בעצמך, אומר אפלטון, גם מדעני המערה יכולים להסביר הרבה כללים וחוקי מדע על סמך הצללים שהם רואים על הקיר. התיאוריות שלהם יכולות להיות מאומתות ע"י ניסויים שונים בצללים שעל הקיר. אך הצללים אינם העולם עצמו. אל תהיה כ"כ בטוח שאין הסבר יותר מעמיק מהחוקים שגלית בשכלך (אם אתה מאמין שהוא קיים). האמנם אלהים הוא הפתרון לחידת קיום העולם? בעמ' 117-118, מביא דוקינס ראיה דומה לזו שהבאנו בפרק הקודם, ודוחה אותה בכך שאם נאמר שאלהים הוא הגורם שקדם לבריאה והוא היוצר אותה ומנהיג אותה, לא פתרנו שום בעיה, שכן אז תשָאל השאלה על אלהים. אז נצטרך לשאול מה יצר את אלהים. יתרה מכך, טוען דוקינס בפרק 4, אם ההוכחה לקיומו של אלהים היא מכך שהעולם הוא מורכב ומשוכלל ובנוי בתבונה. מי שיוצר במכוון דבר משוכלל ותבוני חייב להיות יותר משוכלל ויותר תבוני מהתוצר. וא"כ – הקושיה והתמיהה רק מתעצמות. אם אלהים יותר משוכלל מהעולם – הרי דבר יותר משוכלל ברא את אלהים, ואת הדבר היותר משוכלל יצר דבר עוד יותר משוכלל, והתמיהה הולכת וגדלה מרגע לרגע. דוקינס נזקק לשם כך למשל הבואינג 747. דוקינס (בפרק 4) מביא את ההוכחה לקיומו של אלהים מכך שאם עומד לפנינו מטוס בואינג 747, הגיוני שמישהו יצר אותו, לא הגיוני שסופת טורנדו פגעה במחסן גרוטאות ויצרה את המטוס. לא יתכן שהמטוס נוצר במקרה. לכן לא יתכן שעולמנו נוצר במקרה. מכאן ממשיך דוקינס וטוען, אם מישהו יצר את הבואינג, או את העולם, בכוונת מכוון, היוצר הזה ודאי יותר משוכלל מהתוצר, ולא יתכן שהוא נוצר במקרה. הוא נוצר ע"י דבר משוכלל ממנו וכן הלאה. לכן, טוען דוקינס, מוכח שהעולם מתפתח להפך: מן הפשוט אל המשוכלל. גם בטענה אחרונה זו של דוקינס אין מזור לשאלת קיום העולם. גם אם נניח שהעולם הולך ומתקדם מן הפשוט אל המשוכלל, עדיין לא נוכל להסביר את עצם קיום העולם, מאין הופיע הדבר הראשוני הפשוט, (כפי שהוכחנו לעיל). מבחינת מציאת הסבר לעצם הקיום אנחנו עדיין רחוקים באותה מדה מכל הסבר שהוא. אבל לא זה הכשל העקרי בטענתו של דוקינס נגד ההוכחה לקיום אלהים. הכשל העקרי הוא שדוקינס בכלל לא הבין את ההוכחה. דוקינס כ"כ שבוי בצורת החשיבה שלו שאיננה מכירה בקיומו של אלהים ובקיומה של ישות שעומדת מחוץ לחומר ומחוץ לחוקי הטבע, שהוא איננו יכול להתמודד עם הטענה שישות כזאת קיימת. הוא בכלל לא מבין על מה אנחנו מדברים. ואם כבר הזכרנו את אברהם אבינו, הרי שדוקינס שבוי לאורך כל הספר בתסבוכת הכפה של אברהם אבינו. וזאת התסבוכת: מניין שאברהם אבינו חבש כפה? המקור לכך הוא ברור: נאמר בפירוש "וישכם אברהם בבקר", וכיון שלא יעלה על הדעת שאברהם אבינו קם בבקר ולא חבש כפה, הרי לנו הוכחה מוחלטת שאברהם אבינו חבש כפה. אברהם חבש כפה, כלומר: לא יתכן שום דבר שאינו חלק מהחומר, הזמן וחוקי הטבע. לכן, אם יש אלהים, הוא ודאי חלק מהחומר, הזמן וחוקי הטבע, ולכן יש לשאול מיהו הגורם הגדול יותר והמשוכלל יותר מאלהים, שיצר את אלהים. דוקינס מתעקש שהכל, כולל אלהים, הוא מערכת חוקים אחת, ואם כך הם פני הדברים – אכן צודק דוקינס שקיומו של אלהים לא הגיוני, וודאי שאינו פותר שום בעיה, שהרי אם יש אלהים כזה – מה יצר אותו? אבל אם כך – ממילא מלכתחילה אין הוכחה לקיומו של אלהים. ההוכחה היתה מבוססת על כך שבודאי ובעל כרחנו יש משהו מחוץ לחוקי הטבע, הזמן, הגורם והנגרם. שבעל כרחנו חוקי הטבע אינם יכולים להסביר את הקיום כי מעצם טבעם הם יכולים להסביר רק איך גורם א גרם לגורם ב. הם אינם יכולים להסביר יש מאין. אם דוקינס בא לשלול את קיומו של גורם מוקדם שהוא חלק ממערכת החוקים הזאת והוא אינו אלא גורם חומרי נוסף במערכת, איננו זקוקים למשל הבואינג של דוקינס כדי לשלול אותו. ברור שלא זה הגורם האלהי שעליו דברנו, שהרי ההוכחה שלנו היתה שיש כח על טבעי, מחוץ להגדרות חוקי הטבע, מעל חוקי הטבע, כח שאינו כפוף למגבלות של זמן וחומר וגורם ונגרם וכו', שכל החוקים האלה אינם חלים עליו, והוא שונה מכל העצמים המוכרים לנו וטבעם, ולכן אין לשאול מה יצר אותו, כי הוא אינו חלק משרשרת הגורמים והנגרמים. כיון שעל דבר כזה אנו מדברים - משל הבואינג של דוקינס איננו רלוונטי כלל. הטענה שטעננו היא שקיום העולם סותר סתירה מוחלטת את חוקי הטבע. גם אם יסבירו המדענים תופעה כלשהי, כל מה שהם יכולים לעשות הוא להסביר מה גרם לה, ואז - כמו שטוען בצדק דוקינס, תחול השאלה על הגורם הזה. בעל כרחנו עלינו להאמין שיש כח יותר חזק מהקיום, כח שאינו חומר ואינו גוף (שכן אז שוב תשאל השאלה מה גרם לו), ואינו תלוי בזמן ובסדר שבו כל קדום גורם את המאוחר (כנ"ל). הכח הזה הוא המסביר את הקיום בכל רגע ורגע, הוא אינו תלוי בזמן (לכן אפשר לומר שהוא קדם לעולם ויהיה אחריו). הכח הזה לא התחיל ברגע מסוים ולא יגמר ברגע אחר, הוא מחוץ ליקום ומחוץ לגבולות הזמן. במלה אחת: אלהים. אילו היה מדובר על חומר, היה מקום לשאול את שאלת הבואינג, אך יתרה מכך: היה מקום לשאול מה גרם לו ומנין הוא הגיע. לכן בעל כרחנו אנו מדברים על משהו לא חמרי, לא זמני ולא יקומי. על זה לא חל משל הבואינג. אנחנו לא מדברים על הגורם שקדם לעולם, שצריך לשאול מה קדם לו ומה גרם לו. אנחנו מדברים על הגורם ששום דבר לא גרם לו ולא יצר אותו, הגורם שמעולם לא נוצר. שבעל כרחנו הוא מחוץ לגבולות הזמן והחומר. (על גבולות הזמן ראה להלן עמ' 10). אבל דוקינס, שמשוכנע שאברהם חבש כפה, כלומר: שלא יתכן כח מחוץ למגבלות הגורמים והנגרמים, לא יכול להבין את זה.   (אגב, דוקינס דאג לחסן את עצמו מפני התשובה הזאת שעניתי כאן, ולכן כתב (עמ' 60) "אני יודע שאתם לא מאמינים באיש עם זקן ארוך שיושב על ענן, אז בואו לא נבזבז עליו הרבה זמן". משום מה נדמה לדוקינס שדי בהצהרה הזאת כדי לחסן את עצמו מפני התגובה. אבל הטענות שדוקינס משתמש בהן טובות רק כדי להוכיח שלא יתכן שיש בעולם אלהים פלאי שהוא חלק מעולם החומר, הזמן והיקום. הטענות של דוקינס לא אומרות דבר נגד אלהים שאינו חלק ממערכת הכללים הזאת. ההבדל בין האלהים שדוקינס שולל לבין הזקן היושב על ענן איננו הבדל משמעותי יותר מצבע הזקן. אז למה נדמה לו שאם הוא הצהיר מראש שהוא לא מדבר על אלהים כזה, הוא פתר לעצמו את הבעיה וסתם לי את הפה?)
 


-