פארק אתרים | מפת האתר | דווח על הפרה | ממשק ניהול
מוצא החיים

גישה ספקנית לאבולוציה

סקר הסקרים
כמה אורך חיים אתה מעריך שיהיה לתיאורית האבולוציה בעולם המדע?
 כ5 מליארד שנים
 לפחות כמה מאות שנים
 תוך מספר שנים היא תתפוגג ותיחשב לפסבדו מדע
 אבולוציה ? כבר מזמן לא קיימת, פאסה
תקציר המאמרים באתר

 

מאמינים ובריאתנים - סקירה על הויכוח בארה"ב, הבהרה כי אין אנו מחפים על טעויות של הבריאתנים ולא הולכים לאורם. לינקים לאתרי מידע בנושא.

פרק א' בעיות בישום התיאוריה - עוסק בחיפוש אחר עקבות לאבולוציה.

1. בעיית הזמן   -   האם יש מספיק זמן בהיסטוריה של כדוה"א לתרחישי האבולוציה.

2. בעיית הסיכוי  - האם הסיכוי להתקיימות התרחישים של התיאוריה מוגדר כסיכוי ריאלי.

3. בעיית הממצאים:  

א' היעדר חוליות ביניים - מחלקות המינים מופיעות מפותחות בפתאומיות

ב' עמידות ולא התפתחות - מחלקות המינים אינן משתנות שינוי משמעותי במשך קיומם.

ג' חריגות מן הסכימות האבולוציוניות - לא תמיד נמצאים הממצאים במקום המשוער על פי התיאוריה.

 

פרק ב' בעיות במודל ההתפתחות - עוסק בבירור המודל שהאבולוציה מציעה להתפתחות.

בעיית התא הראשון א' - אין דרך ברורה בה ניתן להסביר כיצד נוצר התא הראשון מתוך מרק כימיקלים

בעיית התא הראשון ב' - מעגלי קסמים, חלקים מהתא האנושי שכל אחד אינו נוצר מבלי חברו.

בעיית המוטציה א' - המוטציה אינה יכולה לפרוץ את מחסום המין.

בעיית המוטציה ב' - המוטציה אינה יכולה לספק מידע משמעותי שלא היה קודם לכן.

בעיית המוטציה ג' - המוטציה אינה יכולה להסביר מורכבות מובנית.

 

פרק ג' הפילוסופיה של התיאוריה - עוסק בתקפות של תיאורית האבולוציה והאם אפשר להוכיחה.

בעיית הסדר א' - המשמעות הפילוסופית של התרחיש האבולוציוני

בעיית הסדר ב' - החוק השני של התרמודינאמיקה, סדר מתוך אי סדר

בעיית הסדר ג' - העיקרון האנתרופי, סדר בסיסי מובנה ביקום

אבולוציה כמדע? א' - האם ניתנת התיאוריה להוכחה או להפרכה

אבולוציה כמדע? ב' - האם התיאוריה מציגה סדר בממצאים

אבולוציה כמדע? ג' - האקסיומות של התיאוריה

תעמולה התפתחותנית - על סדרת הסרטונים הדוקומנטריים "Our origin Made Easy"

האבולוציה בויקיפדיה -  על הערך "התנגדויות לתורת האבולוציה" בויקיפדיה.

בריאתנות שפויה - סרטונים בריאתניים  רציניים


-